top of page
Temporització:
En aquest apartat trobareu la distribució temporal de les unitats didàctiques al llarg del curs.
1r Trimestre
2n Trimestre
3r Trimestre
A la matèria de tecnologia de 3r d'ESO treballarem amb el llibre digital, que el podreu consultar sempre que el necessiteu a la pàgina web Tecno 12-18, mitjançant la llicència digital adquirida.
 
Els enunciats de les tasques de cada unitat, els trobareu en aquesta mateixa web, edutecno.cat, distribuïts en unitats didàctiques que s'aniran obrint a mesura que el curs avançi. 
Codis de registre Tecno 12-18 Curs 21/22:

3r A: 5469084772                 3r C: 5469081244

3r B: 5469085378                 3r D: 5469089592
Objectius d'aprenentatge, criteris d'avaluació, activitats i competències:
En aquest apartat trobareu com s'obté la nota de cada unitat.​
UD3 Estructures
UD4 Ets una màquina
UD5 Internet of things
UD6 Programació

Omple el formulari següent després de cada unitat didàctica. Això m'ajudarà a millorar les activitats i la forma de fer-les de cara al futur. 

bottom of page