top of page

Estructures amb paper de diari!

El primer i segon projecte de Tecnologia de 3r d'ESO i el grup FUTURA ha consistit en pensar i construir estructures amb paper que suportin el pes, primer, d'una ampolla d'aigua de 1,5l (plena) i després d'un dels membres de l'equip amb el que han treballat.

El primer repte l'han afrontat sense saber res d'estructures i les han crear des de zero utilitzant el procés tecnològic. El material emprat ha sigut 10 fulls de paper A4 i cinta adhesiva per fer les unions.

El segon repte, ja sabent quins tipus d'estructures existeixen i quines són les més resistents, l'alumnat ha aconseguit suportar el seu pes sobre unes estructures fetes només amb paper de diari, silicona per les unions i unes bases de cartró.

L'estructura triada pel 100% de l'alumnat ha sigut la triangulada ja que ens aporta major estabilitat, rigidesa i lleugeresa que d'altres tipus d'estructures com poden ser les tramades o les penjants.

La reacció al plantejar el segon repte va ser d'incredulitat de forma generalitzada però la sorpresa s'ha fet present en el moment de les entregues, quan han pujat sobre de les estructures i han vist que aguanten molts quilos.

Entrades destacades
Entrades recents
Arxius
bottom of page