Introducció a la Unitat: Explora el que saps!
 
 • Sabries dir què és una màquina? I un mecanisme? Coneixes algun exemple?
 • Saps per què és més fàcil trencar una nou amb un trencanous que amb els dits
 
Activitat 1:
Observa la imatge de la dreta, és la Roda Falkirk (Escòcia), una resclosa giratòria que funciona com un ascensor de vaixells per unir dos canals amb una diferència de 24m. Sabries explicar com funciona? Cerqueu informació de la Roda Falkirk en petits grups i comentem el què hem trobat.
Activitat 1:​ Tria una màquina
 • Feu grups de 4 persones​
 • Trieu 4 màquines diferents d'ús habitual
 • Realitzeu una presentació tipus Google Presentacions amb la fotografía de cada màquina i la informació següent:
  • Energia d'entrada i de sortida​
  • Classificació de la màquina: simple o complexa
  • Parts de la màquina
 • Afegiu una diapositiva al final amb la resolució de l'exercici 2 de la pàgina 22, la màquina que us fa el llit.
 • Pengeu la presentació a la vostra web. Recordeu que la presentació ha d'estar dins d ela carpeta de Tecno del vostre Drive.
 
IMPORTANT: Per saber com es classifiquen les màquines, quina és l'energia d'entrada i de sortida i quines parts té, consulteu la teoria de la pàgina 21 i 22 al Llibre de Treball.​

Criteris d'avaluació: 1, 2 ,8 ,9

Un cop llegits els apartats de le màquines simples al llibre de treball i fets els exercicis corresponents, feu els exercicis de repàs següents. Podeu utilitzar el formulari proporcionat.
 
                     Exercicis i formulari: 
                        
Opcional: Realitza els exercicis de la pàgina Tecno 12-18. Accedeix mitjançant el botó i amb la contrasenya proporcionada pel professor.
 
Adaptació: Fes un resum de les màquines simples a la teva web. Extreu la informació de la pàgina següent o del llibre de treball.

S'avalua a l'activitat final. Els exercicis servirán per estudiar.

Un cop llegit l'apartat de mecanismes del Llibre de Treball, realitza un resum. A més a més, el resum haurà d'incloure:
 • Diferències entre els sistemes de transmissió del moviment i de transformació del moviment
 • Formules de càlcul de la relació de transmissió

Criteris d'avaluació: 1, 2 ,8 ,9

Una màquina d'efectes encadenats és un circuit per on circula una bala. Aquesta bala, ha de mantenir el moviment durant tot el circuit només amb la primera acció que li donem.
La nostra màquina d'efectes encadenats haurà de complir uns requisits mínims:
 • Tindrà una màquina simple de cada de les estudiades (palanca, roda, pla inclinat) i un mecanisme.
 • Serà construïda en un taulell de 21 x 30 cm en horitzontal
 • Haureu de contemplar que s'haurà d'unir a la resta de panells construïts  a la vostra classe.
Caldrà doncs, que planifiqueu molt bé el treball per a que tot funcioni correctament. 
Ompliu el document adjunt per a deixar constància del que heu construït.
IMPORTANT: Només heu de fer un dossier per grup. Cliqueu al botó i feu una còpia de l'arxiu al vostre Drive per poder-lo editar. L'arxiu s'ha de compartir amb tot els components del grup i tothom l'haurà d'afegir a la web

Criteris d'avaluació: 1, 2 ,8 ,9

Què s'ha d'incloure a la pàgina d'aquesta unitat?
 • Obligatori: 
  • Justificació​ (escrita, en forma de vídeo, presentació de Google,...) dels recursos emprats durant la Unitat i inclosos en la Web
  • Reflexió (5-10 línies) que contesti a la pregunta: Perquè creus que és important aquesta unitat?
  • Activitats fetes a classe i projecte
 • Opcional:
  • Vídeos que hàgiu consultat​
  • Pàgines web consultades
  • Alguna notícia que hàgiu trobat relacionada amb el tema
  • Qualsevol material utilitzat durant el tema...
IMPORTANT: Recorda que totes les imatges que incloguis a la teva pàgina web han de complir amb la llei! Repassa les llicències Creative Commons!

Criteris d'avaluació: 1, 2 ,8 ,9

© 2016 - 2018  edutecno.cat by Raül Pérez Cobos 

Llicència