top of page
Introducció a la Unitat: Explora el que saps!
 
 • Sabries dir què és una màquina? I un mecanisme? Coneixes algun exemple?
 • Saps per què és més fàcil trencar una nou amb un trencanous que amb els dits
 
Activitat 1:
Observa la imatge de la dreta, és la Roda Falkirk (Escòcia), una resclosa giratòria que funciona com un ascensor de vaixells per unir dos canals amb una diferència de 24m. Sabries explicar com funciona? Cerqueu informació de la Roda Falkirk en petits grups i comentem el què hem trobat.
Avaluació inicial: Observació d'aula i KPSI
Explicació de com funcionen els motors alternatius de 4T de Cicle d'Otto i de Cicle Dièsel. Preneu apunts de les coses més importants i realitzeu un resum a la vostra web. 

Criteri d'avaluació: 1, 2 i 3

Com funciona un motor elèctric? Per què Elon Musk va començar a dissenyar i construir cotxes elèctrics?

Criteri d'avaluació: 1 

Vídeo 1: Elon Musk
Vídeo 2: QuéQuiCom
Vídeo 3:Per saber-ne més
Llegiu la notícia adjunta i anoteu les idees que extraieu de la notícia. En una estona, en parlem tots junts.

Criteri d'avaluació: 1 

Notícia
Quin és el millor motor? Dividirem la classe en 2 grups. Un grup defensarà que el motor de combustió és el millor i l'altre defensarà que ho és l'elèctric. Però... Com ho podem defensar?
Analitzarem fortaleses i mancances de cada tipus de motor per poder tenir arguments per a justificar quin és millor. Ompliu el DAFO proporcionat de forma individual i després acordeu un per grup. Aquest us servirà per a defensar amb arguments sòlids que el vostre és el millor.

Criteris d'avaluació: 1 i 2

Una màquina d'efectes encadenats és un circuit per on circula una bala. Aquesta bala, ha de mantenir el moviment durant tot el circuit només amb la primera acció que li donem.
La nostra màquina d'efectes encadenats haurà de complir uns requisits mínims:
 • Tindrà una màquina simple de cada de les estudiades (palanca, roda, pla inclinat) i un mecanisme.
 • Serà construïda en un taulell de 21 x 30 cm en horitzontal
 • Haureu de contemplar que s'haurà d'unir a la resta de panells construïts  a la vostra classe.
Caldrà doncs, que planifiqueu molt bé el treball per a que tot funcioni correctament. 
Ompliu el document adjunt per a deixar constància del que heu construït.
IMPORTANT: Només heu de fer un dossier per grup. Cliqueu al botó i feu una còpia de l'arxiu al vostre Drive per poder-lo editar. L'arxiu s'ha de compartir amb tot els components del grup i tothom l'haurà d'afegir a la web

Criteris d'avaluació 4, 5 i 6

Què s'ha d'incloure a la pàgina d'aquesta unitat?
 • Obligatori: 
  • Justificació​ (escrita, en forma de vídeo, presentació de Google,...) dels recursos emprats durant la Unitat i inclosos en la Web
  • Reflexió (5-10 línies) que contesti a la pregunta: Perquè creus que és important aquesta unitat?
  • Activitats fetes a classe i projecte
 • Opcional:
  • Vídeos que hàgiu consultat​
  • Pàgines web consultades
  • Alguna notícia que hàgiu trobat relacionada amb el tema
  • Qualsevol material utilitzat durant el tema...
IMPORTANT: Recorda que totes les imatges que incloguis a la teva pàgina web han de complir amb la llei! Repassa les llicències Creative Commons!

Criteris d'avaluació: 7 ,8  i 9

bottom of page