top of page
Introducció a la Unitat: Què en saps?
 • Què és una màquina tèrmica?
 • On podem trobar màquines tèrmiques?
Activitat 1:
 • Llegeix la definició de motor tèrmic de la pàgina 37 del Llibre de Treball
 • A quins combustibles es pot referir aquesta definició?
 • Què produeix l'energia mecànica?
 1. Feu grups de 4 persones.
 2. Assigneu a cada membre una part del treball:​
  • La màquina de vapor
  • El motor d'explosió. Benzina.
  • El motor d'explosió. Dièsel.
  • El motor de 2 temps.
 3. Un cop tothom sàpiga quina part li pertoca, agrupeu-vos amb els membres de la resta de la classe.
 4. ​Consulteu la pàgina web Tecno 12-18 seguint els passos d'aquesta guia
 5. Acordeu amb el vostre grup d'experts quins són els punts més rellevants de la teoria
 6. Realitzeu una presentació amb Google Presentacions de màxim 4 diapositives amb la informació rellevant que trieu.
 7. Creeu un formulari de Google amb preguntes tipus test que servirà per avaluar als vostres companys del grup inicial. Compartiu-lo amb el professor per tal de que el passi a la resta de companys quna toqui avaluar.
 8. Torneu al vostre grup inicial i compartiu la informació que heu après amb els vostres companys/es. Informeu-los bé ja que de            vosaltres depèn que adquireixin aquests coneixements.
 9. Comprovem si heu après, contesteu als Formularis que se us han enviat.
Realitzarem un vehicle a reacció per a fer una carrera.
Aquest vehicle s'ha de fer en parelles.
Haureu d'utilitzar material reciclat.
 • Taps d'ampolla
 • Cartró
 • Canyetes
 • Globus
 • Eixos de fusta
 • .... i altre material que necessiteu
Utilitzareu el procés tecnològic:
 • Identificar la necessitat 
 • Explorar les idees i el disseny del vehicle
 • Construir el vehicle
 • Analitzar la funcionalitat i el resultat final
La majoria de cotxes que circulen per les carreteres són automòbils que funcionen amb combustibles d’origen fòssil (gasoil o benzina). Ara bé, actualment podem trobar al mercat cotxes elèctrics, que funcionen amb energia elèctrica i, per tant, no generen fums que perjudiquen el medi ambient.
 
 • Penses que el cotxe elèctric s’imposarà i d’aquí a uns quants anys tots utilitzarem aquests tipus d’aparells? O bé, es trobarà un sistema de catalitzadors que evitaran el 100% de les emissions de CO2 a l’atmosfera?
 • Per què creus que la majoria de la població acaba escollint un cotxe que funciona amb combustible fòssil?
 • Què podrien fer les institucions per afavorir l’ús del cotxe elèctric?
 
Expressa la teva opinió i valoració.
Després del debat, afegeix unes línies explicant l'activitat i quina és la teva opinió a la teva web.
Què s'ha d'incloure a la pàgina d'aquesta unitat?
 • Obligatori: 
  • Justificació​ (escrita, en forma de vídeo, presentació de Google,...) dels recursos emprats durant la Unitat i inclosos en la Web
  • Reflexió (5-10 línies) que contesti a la pregunta: Perquè creus que és important aquesta unitat?
  • Activitats fetes a classe i projecte
 • Opcional:
  • Vídeos que hàgiu consultat​
  • Pàgines web consultades
  • Alguna notícia que hàgiu trobat relacionada amb el tema
  • Qualsevol material utilitzat durant el tema...
IMPORTANT: Recorda que totes les imatges que incloguis a la teva pàgina web han de complir amb la llei! Repassa les llicències Creative Commons!
bottom of page